Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hertsikan Pumppu -osuuskunnan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.9.2018, tarkistettu 9.12.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Hertsikan Pumppu osuuskunta, Hiihtomäentie 39, 00800 Helsinki, Y-tunnus 2464871-7.
www.hertsikanpumppu.fi, puh. 0440882040.

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt
Pumpun hallitus yhdessä koordinaattorin kanssa, info@hertsikanpumppu.fi, puh. 0440882040.

3. Rekisterin nimi
Hertsikan Pumppu -osuuskunnan jäsenrekisteri.
Hertsikan Pumppu -osuuskunnan asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– osuustoimintalaki
– Hertsikan Pumppu -osuuskunnan jäsenet ja asiakkaat
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja osuuskunnan jäseniin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Hertsikan Pumppu -osuuskunnan jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,  yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, jäseneksi liittymisen päivämäärä sekä tarpeen mukaan henkilön asema ja yritys/organisaatio. Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on osuuskunnan jäsen.
Hertsikan Pumppu -osuuskunnan asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), sekä mihin tapahtumaan on ilmoittautunut. Tietoja säilytetään tiedottamista varten ja tietojen säilyttämisestä voi kieltäytyä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneksi liittymisen yhteydessä. Hertsikan Pumppu myös tarkistaa ajoittain tietojen ajantaisuuden.
Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta ilmoittautumisten yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Hertsikan Pumppu ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Hertsikan Pumppu -osuuskunta jäsenistä ylläpidetään pysyvää rekisteriä.
Hertsikan Pumppu -osuuskunnan asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial