Siirry sisältöön

Uutisia

UUTISIA

HERTSIKAN PUMPPU ALAN AMMATTILEHDESSÄ

30.3.2021

Hertsikan Pumppu sai valtakunnallista näkyvyyttä alan ammattilehdessä, sillä Osuustoiminta-lehti teki jutun Pumpusta. Juttu on julkaistu lehden numerossa 1/2021.
Osuustoiminta-lehteä julkaisee Pellervo-Media Oy.

Osuustoiminta-lehti 1/2021 Hertsikan Pumppu (pdf)

ASUKASTILAKARTOITUS 2019-2020 LUOVUTETTIIN HELSINGIN KAUPUNGILLE

29.10.2020

Hertsikan Pumppu teki syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana jatkokartoituksen pari vuotta aikaisemmalle asukastilakartoitukselle. Kahden vuoden takaiseen tilanteen verrattuna asukastilat ovat vähentyneet merkittävästä Herttoniemen kirjaston ja Kettutien nuorisotalon sulkeutumisen myötä ja niiden muuttaessa uuteen Hertsiin, paljon pienempiin tiloihin. Samaten Herttoniemen kirkon sulkeutumisen myötä asukkaiden käytöstä poistui paljon tiloja. Tilojen vähentyminen on myös vaikuttanut eri järjestöjen toimintaan.

Asukastilakartoituksessa 2019-2020 selvitettiin paikalliset toimijat, niiden tilatarpeet sekä olemassa olevat asukastilat ja niiden käyttö. Kartoituksessa selvitettiin myös potentiaalisia uusia asukastoimintaan soveltuvia tiloja. Kartoituksessa tutkittiin sekä Helsingin kaupungin tarjoamat tilat sekä yritysten ja säätiöiden asukastoimintaan soveltuvat tilat Länsi-Herttoniemessä ja Herttoniemenrannassa.

Raportissa on myös selkeitä toimenpide-ehdotuksia Helsingin kaupungille: olemassa olevien tilojen laajempi käyttö, tilantarpeen huomioiminen uusissa rakennushankkeissa, riittävät avustukset avaintoimijoille sekä kartoituksen jälkeiset jatkotoimenpiteet. Helsingin seurakuntayhtymää muistutetaan, että Herttoniemen kirkossa – nykyisessä tai mahdollisesti uudessa – tarvitaan harrastetoimintaan tarvittavia tiloja.

Raportin tekijä Ari Virtanen totesi esittelynsä päätteeksi, että asukkaat tarvitaan tiloja, jotta voidaan kehittää toimintaa. Tilojen saatavuus ja toiminta ovat suoraan vuorovaikutuksessa. Toiminta tarvitsee tiloja, ja toisaalta tila luo toimintaa sekä yhdistää ihmisiä.

Asukastilakartoitus luovutettiin Helsingin kaupungille 28.10.2020. Helsingin kaupungin puolesta raportin vastaanottivat vuorovaikutussuunnittelija Anu Markkola, stadiluotsi Pauli Saloranta, nuorisotyöntekijä Kari Ruonela sekä kirjastonhoitaja Johanna Juvonen.

Stadiluotsi Pauli Saloranta kiitteli Ari Virtasta ja Hertsikan Pumppua perusteellisesta ja ajankohtaisesta työstä sekä yhteistyöstä muiden alueen toimijoiden kanssa. Saloranta korosti, että vapaan kentän asukastalotoimijoiden täytyy pitää keskenään yhteyttä ja tehdä yhteistyötä asioiden ajamiseksi eteenpäin. Saloranta myös korosti, että kaakkoisessa suurpiirissä ei ole kaupungin asukastaloa, jollainen on muissa suurpiireissä. Kaakkoisella alueella ei ole myöskään kulttuuritaloa. Näidenkin vuoksi yhdistysten asukastoiminnan merkitys ja tärkeys korostuu.

Herttoniemen asukastilakartoitus 2019-2020 (pdf)

VANHAN HERTTONIEMEN PIHAKIRPPIS 17.5. PERUTAAN!

14.4.2020

Hertsikan Pumpun hallitus on päättänyt, että tämän vuoden Vanhan Herttoniemen pihakirppis perutaan koronaepidemian vuoksi. Epidemian laantumisesta toukokuun puoliväliin mennessä ei ole vielä varmuutta. Pihakirppis oli tarkoitus järjestää 17.5.

Kaikille jo mukaan ilmoittautuneille taloyhtiöille on ilmoitettu asiasta erikseen sähköpostitse.

Pihakirppis on perinteisesti kerännyt tuhansia kävijöitä Länsi-Herttoniemeen eri puolilta Helsinkiä ja jopa Helsingin ulkopuolelta.

Pihakirppis järjestetään seuraavan kerran keväällä 2021, mutta päivämäärä ei ole vielä tiedossa.

HERTSIKAN PUMPPU ON LÖYTÄNYT UUDEN KODIN!

16.1.2020
Hertsikan Pumppu on etsinyt jo pitkään uusia asukastiloja, mutta myös tilaa itselleen toimia ja kasvaa. Kiitos kaikille tilojen etsinnässä auttaneille – nyt Pumppu on löytänyt uuden kodin ja lentää Herttoniemitalon pesästä helmikuussa.

Tila sijaitsee ihan vanhan Herttoniemen ytimessä, ja vuokrasopimus on solmittu 1. helmikuuta alkaen. Tupaantuliaisia vietettiin lauantaina 29.2. Valitettavasti koronatilanteesta johtuen tila jouduttiin sulkemaan lähes välittömästi. Toivon mukaan syksyllä 2020 asukastila saadaan tehokkaaseen käyttöön! Tilaa voi myös vuokrata, katso lisätiedot sivulta Tilat.

Kuva © Raimo Mäkelä

HERTSIKAN PUMPPU MAHDOLLISTAA VANHAN HERTTONIEMEN PIHAKIRPPISPÄIVÄN

31.1.2019
Kymmenes Vanhan Herttoniemen pihakirppis levittäytyy Länsi-Herttoniemen pihoille jälleen sunnuntaina 28.4.2019. Kirppispäivää mahdollistaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa yleishyödyllinen osuuskunta Hertsikan Pumppu.

Hertsikan Pumppu kutsuu kaikkia herttoniemeläisiä mukaan ja tekemään suositusta herttoniemeläisestä tempauksesta kevään ensimmäistä ulkokirppistapahtumaa. Hertsikan Pumppu auttaa kokoamaan kirppispihoista kartan sekä markkinoimalla kirppispäivää. Markkinoinnissa auttaa erikseen koottava pihakirppisryhmä.

– Parasta pihakirppispäivässä on, että se on aina vähän jokaisen järjestäjänsä näköinen, Hertsikan Pumpun puheenjohtaja Aino Rekola kertoo.

Jättimäinen Vanhan Herttoniemen pihakirppis on asukkaiden itse omilla pihoillaan järjestämä kirppistapahtuma. Kirppis on ulottunut koko vanhan Herttoniemen alueelle, useiden kymmenien talojen pihoihin. Päivän aikana Herttoniemessä on vieraillut parhaimmillaan tuhansia ihmisiä. Tapahtuma vetää vierailijoita eri puolilta Helsinkiä, jopa Helsingin ulkopuolelta.

Hertsikan Pumpun pihakirppisryhmä kehittää kirppispäivän näkyvyyttä ja viestintää. Kaikille avoin ensimmäinen kokoontuminen Herttoniemen kirjastolla 11.2. klo 17.30. Tervetuloa mukaan!

Kuva © Raimo Mäkelä

Asukastilakartoituksen vastaanotti alueosallisuuden päällikkö Titta Reunanen ja luovutti Hertsikan Pumpun puheenjohtaja Aino Rekola . Kuva: Stadiluotsi Pauli Saloranta

ASUKASTILAKARTOITUS LUOVUTETTIIN HELSINGIN KAUPUNGILLE

Hertsikan Pumppu luovutti teettämänsä Herttoniemen asukastilakartoituksen 30.10.2018 Helsingin kaupungille. Asukastilakartoituksen vastaanotti alueosallisuuden päällikkö Titta Reunanen.

Hertsikan Pumppu selvitti syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018 herttoniemeläisten käytössä olevat asukastilat, tilojen käyttäjät, tilojen tarpeen sekä tulevaisuuden suunnitelmat. Kartoituksen lähtökohtana oli huoli lähitulevaisuudessa tapahtuvasta nykyisten asukastilojen poistumisesta samalla, kun asukasmäärä kasvaa. Esimerkiksi Herttoniemen kirjasto ja Kettutien nuorisotalo muuttavat Hertsiin keväällä 2020, mutta käytettävissä olevat vähenevät noin 1800 neliöstä 1000 neliöön.

Kokonaisuutena Herttoniemen alueen – Länsi-Herttoniemen, Herttoniemenrannan ja Herttoniemen yritysalueen – asukasmäärän kasvaminen noin 5000:lla seuraavan 10 vuoden aikana aiheuttaa valtavasti kysyntää asukastoimintaan sopivista tiloista.

Asukastilakartoituksen lisäksi Helsingin kaupungille luovutettiin kirjelmä, jossa herttoniemeläiset järjestöt kiinnittävät huomiota asukastilojen tarpeeseen sekä esittävät toivomuksen, että kaupunki tarttuu näin olennaisen epäkohtaan Herttoniemessä. Asukkaiden viihtyvyyden kannalta on erittäin tärkeätä, että harrastus- ja liikuntatiloja on kaiken ikäisille käyttäjille ja eri käyttäjäryhmille. Kirjelmän ovat allekirjoittaneet Hertsikan Pumpun lisäksi Herttoniemi-seura, MLL Herttoniemi, Herttoniemen Syke, Asukastalo Ankkuri ja Kulttuuriyhdistys 008.

Luovutustilaisuudessa käytiin vilkas keskustelu asukastilojen tarpeesta. Titta Reunanen kiitteli Hertsikan Pumppua aktiivisuudesta ja tehdystä kartoituksesta. Reunanen muistutti, että Helsingin kaupunki pyrkii saamaan entistä enemmän kaupungin tiloja asukkaiden käyttöön. Samaten on pyrkimys siihen, ettei ole erikseen ”nuorisotiloja” tai ”vanhusten tiloja”, vaan kaikki tilat olivat avoinna kaikille. Parhaassa tapauksessa syntyy myös hedelmällistä yhteistyötä eri asukasryhmien välillä.

Keskustelun aikana selkiytyi, että asukastilojen suhteen työ on oikeastaan vasta alussa. Nyt on selvitetty tilojen käyttäjät, tilojen tarve sekä käytettävissä olevat tilat. Seuraavaksi alkaa käytännön ratkaisujen etsiminen. Yhtensä kiinnostava näkökulmana tuli esille, että mitä tapahtuu Herttoniemitalolle sen jälkeen, kun kirjasto ja Kettutien nuorisotalo muuttavat Hertsiin. Jos tilat jäävät tyhjilleen, niin olisi järkevää antaa niitä tilojen tarvitsijoille.

Herttoniemen asukastilakartoituksen laati Hertsikan Pumpun tilauksesta Ari Virtanen.

Herttoniemen asukastilakartoitus (pdf)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial